ХХ -та среща
на Съюза на очните лекари в България
"Право на зрение 2020"

12 - 13 Април 2019 година, гр. Пловдив

В Н И М А Н И Е   ! ! !
Срокът за Предварителна регистрация приключи. Всички желаещи да посетят събитието могат да направят това като се регистрират на място в дните на форума.

Регистрационно бюро - Гранд хотел Пловдив
  12.04.2019 г. - 08.00 - 18.00 ч.
  13.04.2019 г. - 08.00 - 18.00 ч.

За Допълнителна информация:
Eлектронна поща: ana_lazarova@abv.bg
Мобилен телефон: 0888 712 362
Ана Лазарова - Секретар

icon