ХХ -та среща
на Съюза на очните лекари в България
"Право на зрение 2020"

12 - 13 Април 2019 година, гр. Пловдив

icon

    Петък, 12 април 2019 година

GrandHotelPlovdiv   09:00 - 11:35  НАЦИОНАЛЕН КУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ЗАЛА 1
      09:00 - 09:05  Въведение
                             Н. Сивкова (Пловдив, България)
      09:05 - 09:15  Ретинопатия на недоносеното – показания за скрининг и лечение. Срокове.
                             В. Маринов (Пловдив, България)
      09:15 - 09:35  Evolving indications for diagnostic imaging of the cornea
                             B. Seitz (Homburg/Saar, Germany)
      09:35 - 10:50  EVS guidelines for post-cataract endophthalmitis: Not relevant anymore
                             Y. Moisseiev (Tel Aviv, Israel)
      10:50 - 11:05  Inflammatory orbital diseases
                             А. Eckstein (Essen, Germany)
      11:05 - 11:20  Отлепване на ретината: от диагнозата до лечението
                             Н. Сивкова (Пловдив, България)
      11:20 - 11:35  OCT-A при макулна дегенерация, свързана с възрастта
                             В. Ставрев (Пловдив, България)
      11:40               Групова снимка на специализантите с лекторите
      12:00 - 12:40  ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ - ЗАЛА ПЛОВДИВ
                             Приветствия
                             Концерт
      12:40 - 13:50  СЕСИЯ 1: СИМПОЗИУМ ARVO
                             Модератори: П. Василева, А. Оскар (София)
                             Секретар: Хр. Видинова (София)
      12:40 - 12:55  1.1 Приложение на оптично-кохерентната томография в диагностиката на зрителния нерв с различна етиология
                             С. Чернинкова (София)
      12:55 - 13:10  1.2 ОСТ при невродегенеративни заболявания
                             А. Леви, С. Чернинкова, В. Хайкин, Ал. Оскар (София)
      13:10 - 13:25  1.3 Ангио-оптична кохерентна томография при неексудативна форма на макулна дегенерация, свързана с възрастта
                             В. Ставрев, Н. Сивкова, Д. Колева-Георгиева (Пловдив)
      13:25 - 13:40  1.4 Оптична кохерентна томография при препериметрична и ранна глаукома
                             С. Костянева-Желинска, М. Конарева-Костянава, М. Атанасов (Пловдив)
      13:40 - 13:50  ОБСЪЖДАНЕ
      14:00 - 15:15  СЕСИЯ 2: ОСНОВНИ ЛЕКЦИИ
                             Представяне на лекторите: Н. Сивкова
      14:00 - 14:05  Представяне на проф. Бертолд Зайтц
      14:05 - 14:20  2.1 Stage-Related Therapy of Keratoconus
                             Berthold Seitz1, Elias Flockerzi1, Loîc Hamon1, Sonia Razafiminov1, Corinna Spira-Eppig1,
                             Elena Zemova1, Achim Langenbucher2, Timo Eppig2, Nóra Szentmáry1,3
                             1 Department of Ophthalmology, Saarland University Medical Center UKS, Homburg/Saar, Germany
                             2 Experimental Ophthalmology, Saarland University, Homburg/Saar, Germany
                             3 Department of Ophthalmology, Semmelweis University, Budapest, Hungary
      14:20 - 14:25  ОБСЪЖДАНЕ
      14:25 - 14:30  Представяне на проф. Йозеф Мойсеиев
      14:30 - 14:45  2.2 ERM with very good visual acuity (>6/12): vitrectomy vs. observation
                             J. Moisseiev
                             Sheba Medical Center, Israel
      14:45 - 14:50  ОБСЪЖДАНЕ
      14:50 - 14:55  Представяне на проф. Аня Екщайн
      14:55 - 15:10  2.3 Update on the medical and surgical therapy of Graves’s Orbitopathy
                             A. Eckstein
                             Zentrum für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen
      15:10 - 15:15  ОБСЪЖДАНЕ
      15:15 - 15:45  КАФЕ-ПАУЗА
      15:45 - 17:35  СЕСИЯ 3: 14-ти ВИТРЕОРЕТИНАЛЕН СИМПОЗИУМ, СЪВМЕСТНО С БДО
                             Модератори: Н. Сивкова (Пловдив), И. Шандурков (София)
                             Секретар: Д. Колева-Георгиева (Пловдив)
      15:45 - 15:55  3.1 Прогностични фактори при пациенти с епиретинена мембрана: кого, кога и как да оперираме?
                             Д. Колева-Георгиева (Пловдив)
      15:55 - 16:05  3.2 Остра ретинална некроза - какво да очакваме?
                             В. Миткова-Христова (Пловдив)
      16:05 - 16:20  3.3 Перфоративни травми с вътреочно чуждо тяло – съвременни оперативни подходи, късни резултати
                             Н. Сивкова (Пловдив)
      16:20 - 16:35  3.4 Отлепване на ретината в миопични очи – проблеми, различни подходи в оперативното лечение, прогноза
                             И. Шандурков (София)
      16:35 - 16:45  3.5 Промяна на медикамента за интравитреална апликация при лечение на МДСВ
                             М. Козумали, И. Георгиева, Й. Кирилова, П. Василева (София)
      16:45 - 16:55  3.6 Частично функционално възстановяване след прекъсване на лечението при ексудативна форма на макулна дегенерация, свързана с възрастта (МДСВ)
                             М. Радева, И. Георгиев, Й. Кирилова, П. Василева (София)
      16:55 - 17:05  3.7 Анти-VEGF терапия при ретинални заболявания извън регистрираните индикации
                             И. Георгиев, Б. Петрова, П. Василева (София)
      17:05 - 17:15  3.8 Нашият опит при лечение на централен серозен хориоретинит с жълт микропулсен лазер Easyret
                             И. Иванов (Ст. Загора)
      17:15 - 17:25  3.9 Негативи при витреоретинална хирургия
                             Б. Дъбов (София)
      17:25 - 17:35  ОБСЪЖДАНЕ
      17:35 - 18:05  ФИРМЕН СИМПОЗИУМ THEA: Softacort и лечение на възпалението при синдрома на „сухо око“
                             Хр. Видинова (София)
      18:05 - 18:55  СЕСИЯ 4: ИНТЕРАКТИВЕН СИМПОЗИУМ “CONSILIUM DIAGNOSTICUM”
                             Панел: Н. Сивкова (Пловдив), Хр. Групчева (Варна), Б. Кючуков (София), С. Мургова (Плевен)
      18:05 - 18:10  4.1 “Тайната на нейните очи”
                             С. Крумова, Н. Сивкова, Д. Колева-Георгиева, В. Миткова-Христова (Пловдив)
      18:10 - 18:15  4.2 Какво се случи с лещата?
                             Хр. Групчева, Д. Групчев, М. Радева (Варна)
      18:15 - 18:20  4.3 Приключенията на невероятния Спайдърмен във витреалната вселена
                             Г. Лалов, И. Георгиев (София)
      18:20 - 18:25  4.4 “Широко затворени очи...”
                             Й. Башева-Краева, Н. Сивкова, Д. Колева-Георгиева, В. Ставрев (Пловдив)
      18:25 - 18:30  4.5 Разумно ли е да използваме фако?
                             Хр. Групчева, Д. Групчев (Варна)
      18:30 - 18:35  4.6 Меланобластом или…?
                             В. Даскалов, И. Кунева, Г. Петрова (София)
      18:35 - 18:40  4.7 Разказ с неочакван край
                             Н. Александров, С. Крумова, Н. Сивкова (Пловдив)
      18:40 - 18:45  4.8 Докторе, защо ослепявам!
                             С. Георгиева, Н. Сивкова (Пловдив)
      18:45 - 18:50  4.9 Има нещо в заден очен полюс
                             Я. Кондова,С. Врабчев (Пловдив)
      18:50 - 18:55  4.10 “Вместо да изпишем вежди...”
                             И. Танев (София)
      19:30    КОКТЕЙЛ “ДОБРЕ ДОШЛИ”

pdficon  Изтегли цялата Програма за събитието на български език  


    Събота, 13 април 2019 година

GrandHotelPlovdiv   09:30 - 10:50  СЕСИЯ 5: ДЕТСКА ОФТАЛМОЛОГИЯ. ГЛАУКОМА
                             Модератори: П. Василева (София), М. Конарева-Костянева (Пловдив)
                             Секретар: В. Маринов (Пловдив)
      09:30 - 09:40  5.1 Опазване на детското зрение – профилактична програма Варна
                             М. Бояджиева, Д. Бояджиев, А. Барбукова, Х. Групчева (Варна)
      09:40 - 09:50  5.2 Тегловният прираст на шестата седмица след раждането като прогностичен фактор за поява и прогресия на ретинопатия на недоносеното
                             В. Маринов, С. Крумова, Н. Сивкова, Т. Боева, М. Кръстева (Пловдив)
      09:50 - 10:00  5.3 Детски глаукоми и очен дисморфизъм
                             А. Попова (София)
      10:00 - 10:10  5.4 Глаукома и катаракта при болни с увеит
                             П. Василева, Й. Кирилова (София)
      10:10 - 10:20  5.5 Когато XEN gel stent не дава задоволителни резултати...
                             С. Джурелова, Д. Тасков, Г. Тасков, Т. Тасков (Пловдив)
      10:20 - 10:30  5.6 Очна хипертензия, глаукома или компресивна невропатия при пациент с активна TAO
                             Н. Стоянова, М. Конарева-Костянева, В. Миткова-Христова, Н. Стоинов (Пловдив)
      10:30 - 10:40  5.7 Очна хипертензия и токсоплазмоза
                             Я. Здравков, М. Хлебаров, С. Костова, И. Танев, А. Оскар (София)
      10:40 - 10:50  ОБСЪЖДАНЕ
      10:50 - 11:10  ФИРМЕН СИМПОЗИУМ BAYER: Клиничен опит от приложението на Aflibercept (Eylea)
                             В. Даскалов (София), Н. Сивкова (Пловдив)
      11:10 - 11:40  КАФЕ-ПАУЗА
      11:40 - 12:30  СЕСИЯ 6: НАГРАДА НА ИМЕТО НА ПРОФ. ИВАН ВАСИЛЕВ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В ОФТАЛМОЛОГИЯТА
                             Представяне на Акад. П. Василева – Н. Сивкова
                             ЛЕКЦИЯ “Световна инициатива: Право на зрение 2020” - АКАД. ПЕТЯ ВАСИЛЕВА
      12:30 - 14:00  ОБЯД
      14:00 - 16:00  CECИЯ 7: РОГОВИЦА И ОЧНА ПОВЪРХНОСТ. КАТАРАКТА
                             Модератори: Хр. Групчева (Варна), А. Андреев (София)
                             Секретар: Й. Кирилова (София)
      14:00 - 14:10  7.1 Стопяване на роговицата
                             Г. Балчев, К. Вълчева, С. Мургова (Плевен)
      14:10 - 14:20  7.2 Оперативно лечение на Птеригиум с конюнктивален автотрансплантат - нашата методика
                             Й. Йорданов, П. Хубанов, А. Събева, К. Карабелева (Варна)
      14:20 - 14:30  7.3 Операция на катаракта при компрометиран ендотел
                             Хр. Групчева, М. Радева, Д. Групчев, М. Бояджиева, М. Стоева (Варна)
      14:30 - 14:40  7.4 Мултифокална леща при мултифокална роговица
                             И. Богданова, Д. Тасков, Г. Тасков, Т. Тасков (Пловдив)
      14:40 - 14:50  7.5 Д М Е К при очи с декомпенсирана перфоративна кератопластика
                             И. Боршуков, А. Андреев, Р. Рангелова, В. Петков (София)
      14:50 - 15:00  7.6 Ах, тези пръстени – видео-презентация
                             И. Шандурков (София)
      15:00 - 15:10  7.7 Дигитално маркирани лимбални релаксиращи инцизии
                             И. Райчева, Р. Николова-Къцова, Д. Тасков, Г. Тасков, Т. Тасков (Пловдив)
      15:10 - 15:20  7.8 Корекция с монофокални вътреочни лещи на фирмите ALCON, J&J, Vision, ZEISS – предимства и недостатъци
                             П. Хубанов, Н. Бодурова, И. Питакова, Й. Йорданов (Варна)
      15:20 - 15:30  7.9 Хирургия на катаракта – какво се крие зад цифрите?
                             М. Радева, Х. Групчева, М. Бояджиева, К. Бомерт, Д. Групчев (Варна)
      15:30 - 15:40  Поведение при пациент със сублуксирана травматична катаракта – клиничен случай
                             В. Желева, Б. Кючуков, А. Янева (София)
      15:40 - 16:00  ОБСЪЖДАНЕ
      16:00 - 16:20  ФИРМЕН СИМПОЗИУМ ALCON: “Systane Complete - промяна на гледната точка. Да застанем на мястото на пациента.”
                             И. Шандурков (София)
      16:20 - 16:50  КАФЕ-ПАУЗА
      16:50 – 17:15  СЕСИЯ 8: ВАРИЯ
                             Модератори: З. Златарова (Варна), Д. Колева-Георгиева (Пловдив)
      16:50 - 17:00  8.1 Токсична оптикопатия вследствие на туберкулостатично лечение
                             В. Боянов, Хр. Кръстева, П. Василева (София)
      17:00 - 17:10  8.2 Частичен лифтинг на средното лице като етап в реконструкцията на долните клепачи
                             Т. Колева, М. Средкова (София)
      17:10 - 17:15  ОБСЪЖДАНЕ
      17:15 - 18:25  СЕСИЯ 9: ПОСТЕРНА СЕСИЯ
                             Модератори: М. Атанасов (Пловдив), А. Калайджиев (София)
                             Секретар: Г. Тасков (Пловдив)
      17:15 - 17:20  9.1 Оптична кохерентна томография при пациенти с оптичен неврит и мултиплена склероза
                             М. Атанасов, М. Конарева-Костянева, С. Костянева, Р. Кермедчиева, А. Герджиков (Пловдив)
      17:20 - 17:25  9.2 Корекция на пресбиопия и астигматизъм с трифокални торични интраокуларни лещи ACRYSOF, PANOPTIX TORIC при хирургия на катаракта
                             А. Калайджиев, Л. Войнов (София)
      17:25 - 17:30  9.3 Първи впечатления с оптична кохерентна томография при пациент с ретинопатия на недоносеното
                             С. Крумова, Н. Сивкова, В. Маринов, Д. Колева-Георгиева (Пловдив)
      17:30 - 17:35  9.4 Мултиструктурен анализ на ретиналните дебелина и васкуратура в макулата с оптична кохерентна томография (OCT) и OCT-ангиография в здрави очи
                             Д. Косева, З. Златарова (Варна)
      17:35 - 17:40  9.5 Усложнения след подпрагова транссклерална циклофотокоагулация - случаи от практиката
                             К. Рачева, Й. Кирилова, П. Василева (София)
      17:40 - 17:45  9.6 Ретинални венозни оклузии – OCT промени и тяхната прогностична стойност
                             Е. Христова, Ж. Симова, З. Златарова (Варна)
      17:45 - 17:50  9.7 Синдром на Терсън - обратима загуба на зрителната острота
                             Г. Миланова, Н. Иванов (Бургас)
      17:50 - 17:55  9.8 Хемофталм с неочакван изход
                             Б. Владимирова, Й. Кирилова, Хр. Кръстева, М. Козумали, П. Василева (София)
      17:55 - 18:00  9.9 Едностранен екзофталм – клиничен случай
                             Гр. Лалов, П. Василева (София)
      18:00 - 18:05  9.10 Двустранна катаракта при пациент с ревматоиден артрит- клиничен случай
                             М. Танева, Н. Сурчев, П. Василева (София)
      18:05 - 18:10  9.11 ТАО от оскъдни прояви до разгъната клинична картина
                             Дж.Чевиз, К. Рачева, М. Димова, П. Василева (София)
      18:10 - 18:15  9.12 Бета-блокерите в офталмологията - не само при лечение на глаукома
                             М. Димова, П. Василева (София)
      18:15 - 18:25  ОБСЪЖДАНЕ
      18:30 - 19:00  ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА СОЛБ
      19:00    ЗАКРИВАНЕ
      20:00    ГАЛА ВЕЧЕРЯ

pdficon  Изтегли цялата Програма за събитието на български език      Регистрационно бюро - Гранд хотел Пловдив

attantion   12.04.2019 г. - 08.00 - 18.00 ч.
  13.04.2019 г. - 08.00 - 18.00 ч.

pdficon  Изтегли цялата Програма за събитието на български език  


Plovdiv