ХХ -та среща
на Съюза на очните лекари в България
"Право на зрение 2020"

12 - 13 Април 2019 година, гр. Пловдив

В Н И М А Н И Е   ! ! !
Срокът за изпращане на РЕЗЮМЕ приключи.
Ако сте изпратили РЕЗЮМЕ и искате да направите корекция или не го виждате в програмата на събитието, моля, да се свържете с организаторите за отстраняване на проблема.

Eлектронна поща: ana_lazarova@abv.bg
Мобилен телефон: 0888 712 362
Ана Лазарова - Секретар

icon